LFS2

Mariska de Groot & Dieter Vandoren

ism. KIKK & FIBER


LFS2 is een installatie die voortkomt uit de zoektocht van beide artiesten naar immersieve werelden die ontstaan uit de vervlechting van materiele en vluchtige media, innovatieve en archaische technologieen, beeld en geluid.

De ruimte is bevolkt door tientallen technologische artefacten. De licht- en geluidsignalen die ze voortbrengen creeren een pulserende, bijna tastbare audiovisuele wolk. Door dit mysterieuze landschap te verkennen wordt de bezoeker onderdeel van een steeds evoluerende technologische maar tegelijk ook heel organische biotoop.

LSF2 is ontwikkeld in opdracht van FIBER (NL) en KIKK (BE) met steun van het Stimuleringsfonds Creative Industrie.

Locatie: Sigarenfabriek, Brabantse Turfmarkt 75A
Tijd: 16:00-23:00

http://www.mariskadegroot.com/

http://dietervandoren.net/