Origin, Katarina Petrovic

“Can we ever approach the point of origin? The perfect vacuum? Can we approach zero? In mathematics, zero can be approached from either positive or negative direction. By the same logic, we could ask this question from a negative direction: Can zero ever approach us? Could zero speak?”

Approaching 0 (0rigin v.2.0) is een onderzoeksproject dat de fundamentele vraag stelt wat we kunnen waarnemen als we ‘nul’ naderen in een fysieke opstelling. Katarina Petrovic onderzoekt de eigenschappen van geluid en modi van (deeltjes)trillingen onder extreme omstandigheden die nul gas (vacuüm) en nul oriëntatie benaderen door middel van performatieve, opto-akoestische experimenten.

Dit project maakt deel uit van Katarina’s lopende onderzoek naar creatieve processen en het begrip Oorsprong, en is de voortzetting van het eerste prototype dat de eigenschappen van geluid in een vacuüm verkende, ontwikkeld in Ljubljana in 2017.

Over het eerste prototype, The Origin (v. 1.0.)

Het eerste prototype binnen Petrovic’s doorlopende werk, onderzocht de eigenschappen van geluid in omgevingen met lage druk. Petrovic maakte hierbij gebruik van een akoestisch feedbacksysteem bestaande uit een luidspreker en een microfoon, beide ingebed in een glazen bol. De container wordt periodiek vacuüm gezogen van atmosferische druk (~1000 mbar) naar bijna nul (-0,85 mbar). Terwijl er langzaam lucht uit de installatie lekt, blijkt het geluid dat in de bol wordt gegenereerd vreemde en fascinerende eigenschappen te bezitten.

The Origin (v.1.0.)

Over Katarina Petrovic

Katarina Petrović (NL/RS) is kunstenaar en onderzoeker op het snijvlak van kunst, wetenschap en geesteswetenschappen. Haar werk richt zich op generatieve en creatieve processen, van betekenisgeving, poiesis en organisatorische systemen tot de fysica van geluid, licht en vacuüm. Ze creëert systemen, procedurele werken die worden gepresenteerd als modulaire installaties in een online en offline ruimte, met behulp van media zoals generatieve tekst, poëzie, geluid, software en performance.