Credit: photo by Jonathan de Waart, courtesy of Josilda da Conceição gallery

“Scorched Earth” begint met het verhaal van het Zone Rouge-gebied in Frankrijk. Een plaats getekend door het geweld van de Eerste Wereldoorlog. Dit gebied, ooit een slagveld, draagt nu de giftige overblijfselen van de oorlog met zich mee, waardoor het onbewoonbaar is geworden voor mensen.

Een digitaal landschap portretteert een wolf die op lammeren jaagt. Deze scène speelt zich af in de 3D-scan van het werkelijke slagveld van Verdun, waar kraters van eeuwenoude explosies nog steeds zichtbaar zijn. AI bestuurt het gedrag van de dieren in realtime.

Het tweede element is een glazen container met kopieën van een neolithische bijl, gevonden in Verdun. Deze bijlen, gegoten in beton en lood, hebben betrekking op het materiële erfgoed van de oorlog. Deze bijlen staan in water en lekken langzaam chemicaliën die de agressie van de door AI bestuurde wolf intensiveren.

Tot slot, een hoge klok, beïnvloed door water vol chemicaliën, groeit stalactieten aan zijn slinger. Naarmate de slinger zwaarder wordt, vertraagt de klok, wat de tijd in het digitale landschap verandert. “Scorched Earth” weeft een verhaal van geweld, herinnering en materie, waarbij de voorwaarden worden geschapen voor het verleden, virtuele en heden om een nieuwe geschiedenis te construeren.

Filipp: ‘Het zaadje voor dit werk werd gepland toen ik hoorde over het bestaan van de “Zone Rouge” in Frankrijk. Deze ruimte van naoorlogs landschap resoneerde met mijn huidige angsten over de oorlog. Als onderdeel van de residentie bij Highlight Delft heb ik samengewerkt met het New Media Center en hebben we samengewerkt om deze initiële interesse in Zone Rouge om te zetten in een generatieve installatie en een meeslepende ervaring voor de kijkers.’

Eerdere projecten

Groubnovs recente projecten gaan over ontoegankelijke plekken, met een bijzondere focus op de bodem. Aan de hand van “sporen” in de bodem (via sensoren of data) recreëert hij een virtuele wereld als representatie van plaatsen die “verloren zijn gegaan”.
Zijn afstudeerproject draaide bijvoorbeeld om de omgeving in Wit-Rusland waar hij opgroeide, maar waar hij vanwege de oorlog niet naar terug kan keren. Met behulp van bodemmetingen van de locatie waar hij opgroeide en virtuele omgevingen die door een game-engine werden gecreëerd, reconstrueerde hij de herinneringen aan zijn thuis.

Voor de realisatie van zijn nieuwe werk dat te zien zal zijn tijdens Highlight Delft 2024, werkt Groubnov samen met het NewMediaCentre van de TU Delft. Het NewMedia Centre (NMC) van de TU Delft Library is een dynamische multimedia hub voor mediaproductie, experiment, onderzoek, onderwijs, live performance en leren. Het NMC streeft ernaar nieuwe mediatechnologieën te gebruiken en media-ervaringen te creëren die mensen in staat stellen hun boodschap succesvol over te brengen en docenten, studenten, onderzoekers en alle medewerkers van de TU Delft te helpen met hun mediabehoeften.

Bekijk alle artefacten en zie hoe ze in realtime met elkaar reageren

Expo Arsenaal

Over Filipp Groubnov

Filipp Groubnov is een interdisciplinair kunstenaar. Hij werd in 1995 geboren in Wit-Rusland, waar hij woonde tot hij in 2015 naar Nederland verhuisde om een carrière als kunstenaar na te streven. Filipp's werk is geïnspireerd door zijn achtergrond in de wetenschap (hij studeerde aan de natuurkunde faculteit van de Wit-Russische Staatsuniversiteit), zijn fascinatie voor biologische systemen en hun relatie tot de menselijke symboliek.

Groubnov werkt nu in Den Haag. Zijn recente projecten gaan over ontoegankelijke plekken, met een bijzondere focus op de bodem. Gebruikmakend van “traces” in de bodem (dmv oa sensoren of data) recreëert hij een virtuele wereld als representatie van plekken die ‘verloren zijn gegaan’.

Zijn afstudeerproject gaat over de omgeving in Wit Rusland waar hij is opgegroeid, maar vanwege de oorlog niet meer naar terug kan keren. Vanuit metingen uit bodemsamples van die plek en virtuele omgevingen gemaakt met een game-engine, reconstrueert hij zijn herinnering van die plek.

"De wortels van mijn praktijk liggen in mijn opvoeding in Wit-Rusland. De complexe interacties tussen menselijke religieuze praktijken en niet-menselijk leven waarvan ik getuige was in het dorp van mijn grootouders, de spookachtige aanwezigheid van de sovjetideologie die talloze materiële en mentale artefacten achterliet en het inzicht in wetenschap dat ik van mijn ouders erfde. De biografische elementen uit mijn verleden verschijnen als ankers voor de toekomstige werken.

Mijn praktijk is gebaseerd op het creëren van tijdelijke 'situaties' die verschuiven en evolueren tijdens de tentoonstelling. In die setting worden sculpturale elementen, datastromen en verschillende levende en niet-levende wezens gecombineerd. Ik zie mijn praktijk als een proces van in kaart brengen, waarbij de verbindingen en interacties centraal staan. Mijn doel is niet om vaststaande kennis te creëren, maar eerder een ruimte van constante onderhandeling.

Centraal in mijn onderzoek staat de overtuiging dat het fysieke domein van de natuurwetenschappen en het etherische domein van communicatie, cognitie en bewustzijn deel uitmaken van hetzelfde levende 'weefsel'. Niet als een op zichzelf staand onderwerp, maar als een kader dat mijn praktijk stuurt.

Ik analyseer, breng in kaart en verken verschillende punten van interactie tussen agency en materie. Mijn werk wordt een soort kaart waarop het materiële landschap verstrengeld raakt met de steeds veranderende poel van de menselijke psyche en haar fysieke manifestaties. Hierdoor onderzoek ik de relatie tussen de nostalgische, fictieve 'natuur', speculatieve overtuigingen en utopische verhalen die zich afzetten als fysieke sedimenten in de omgeving. "

Instagram: @groubnov_filipp

Website: www.groubnov.com

Met dank aan

Dit werk is mede mogelijk gemaakt door het Amarte fund en de Gemeente Delft

Metaalgieten door Dirk de Gieter

3D-scan van het slagveld door Rémi de Matos Machado en Joseph Hupy © ONF-SRA–LIDAR 2013

Metaalconstructie door Luis Maly

NewMedia Centre door Yosua Adisapta Pranata MSc en Luuk Goossen – MSc