Het energiegebruik in de huidige 3d-printprocessen wordt bijna volledig bepaald door het opwarmen van (bio)plastic filamenten voor het printen. Deze energie kan worden bespaard als een materiaal zou kunnen worden ontwikkeld dat niet hoeft te worden verhit. De in dit project ontwikkelde pasta bestaat uit organisch poeder gemengd met vloeistoffen die verdampen en een vaste op poeder gebaseerde vorm achterlaten.

Pasta printing staat momenteel nog in de kinderschoenen, maar zal uiteindelijk een bijdrage leveren aan een duurzame toekomst. Een materiaal dat nu als afval wordt beschouwd, krijgt een nieuwe waarde als duurzaam alternatief voor 3d printen.

Van mandarijnpoeder wordt een pasta gemaakt. Dit wordt door een spuit geduwd die de traditionele extruder vervangt. Met dit mechanisme kan een object worden 3d geprint. De print heeft 24 uur nodig om te drogen, wat wordt vergemakkelijkt door de printbedden – het oppervlak waarop de 3d print wordt geprint – te vervangen. Zo kan het printproces doorgaan terwijl eerdere 3d prints aan het drogen zijn.

Don't waste, use paste! Een toekomstige echnologie met gerecyclede organische pasta voor 3d printing.

Over Minor Advanced Prototyping

De Interactive Environments minor is een 3e jaars vak van het bachelor programma waar in 5 maanden interaction design op een architectonische schaal wordt onderwezen. Studenten werken met iteratieve ontwerpprocessen waarbij maken voorop staat. Hierdoor leren zij wat interactieve technologie kan doen en welke vaardigheden je nodig hebt om met deze technologie interacties vorm te geven. Dit vakgebied is multidisciplinair wat studenten in de minor ervaren door samen te werken met medestudenten vanuit verschillende disciplines.

TU Delft Minor Advanced Prototyping docenten: Willemijn Elkhuizen, Freerk Wilbers, Noor Doucet, Eliza Noordhoek and Erik Thomassen. 

IO TU Delft

Met dank aan

Gemaakt door Minor Advanced Prototyping students:
Tinka de Leeuw, Nandus Lemlijn, Joas van Brummelen, Eimhear Morris

Supervisie: Jeremy Faludi